Sistema De Transporte De Residuos

Stacja przekazowa (s.p.) do przetwarzania materii miejskiej (m.m.) ma na celu ulepszenie transportu odpadów które  znajdują się oddalone od instalacji odnowy materii.

Pozwala na obniżenie kosztów transportu, w następujący sposób. Samochody ciężarowe wyładowują materiał (m.m.) na stacji (s.p.) do kontenerów, ktore napełnione wywozi się na stację przerobu, lub wysypisko.

Poza tym Imabe Ibérica opracowuje plan według potrzeb klienta, na odpady komunalne (plastyczne, lub śmieci). Rozplanowuje teren do magazynowania według potrzeb klienta.

Instalacje do separacji odpadow skladaja sie z systemu tasmociagów w zalexnosci od materialu do przerobu:

  • Tasmociagi elektryczne;
  • Tasmociagi elektryczne;
  • Stol wibrojacy do odpadów nie zelaznych;
  • Oddzielacz zlomu;
  • Trammel