Biomasa – Rosliny Fastewne

Prasy do biomasy i roslinroślin pastewnych IMABE, S.A. zmodyfikowane w celu zwiekszeniazwiększenia producji wydajności produkcji z materialamateriałami takimi jak nifakimijar. lucerna siewnaWytloczyny z trzcinycukrowej, skorupki z ryzuryżu, lucerna wytłoczyny z trzciny cukrowej, itp. etc.

Są zaprojektowane w sposób pozwalający na zmniejszenie wilgotności przerabianego materiału, co z kolei zmniejsza koszty transportu i suszenia. Zawsze z naszymprojektem, wystarczajacym do zmniejszenianilgotnoscijakamozemiecmaterial.Pomagajac w ten sposob, obzczedzicnatransporcie i suszeniu.

Dysponujemy prasami przenosnymiprzenośnymi lub stolymistałymi do podwojnychpodwójnych lub cpezkichciężkich paczek. Nasze rozwiązania zawsze przystosowują się do r generalniedostosowusemysie do potrzeb klienta.

PracujemyNasze prasy mogą być także wykorzystywane do obróbki odpadów tekstylnych. rowniez w dzialetekstylnym