Obecnosc Miedzynarodowa

Referencje i agentów w ponad 40 krajach, z biura sprzedaży z własnej służby w 5 krajach.