Instalacje do selekcji ponownej przeróbki

Imabe Iberica S.A. jest ekspertem w rozwoju projektu w klasyfikacji roślin odpadów lub zakładów pełny wybór "pod klucz" do klasyfikacji, separacji, przetwarzania, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (MSW), odpady przemysłowe, odpady toksyczne i selektywna zbiórka.

Projektowanie, produkcja i montaż instalacji pod klucz do selektywnej selekcji chorych, przetwarzania i odzysku wszystkich rodzajów odpadów: Cały proces odbywa się kompleksowo. Jest to jedna z głównych działalności Imabe Iberica.

Nasze biuro projektów technicznych, wyposażony w najbardziej zaawansowaną analizę potrzeb wyboru mediów i traktowania każdego klienta, oferując rozwiązania w każdej sytuacji.

Rola klasyfikacji roślin jest optymalny wybór zawartości materiału wejściowego za pośrednictwem linii selekcyjnej, gdzie Frakcje odzyskiwalne dla późniejszego odtwarzania są oddzielane, a odrzucenia jest przygotowany do dociskania wysokiej gęstości naciska Imabe następnie wysyłane na składowiska.