Instalacje do przerobki odpadow miejskich, fabrycznych, toxycznych

Imabe Ibérica to expert w rozwijaniu projektow na pejdynze sekcje, ktore selekcjonuja, odpady fabryczne od toxsycznych.

Caly proces przebiega nastepujaco projekt, produkja, montaz. To jedna z worm Imabe Ibérica.

Nasi inzynierowie dysponoja, najlepsza technika, do zaspokajania potrze b naszych klientow.

Na naszym oddziale selekcjonuje sie material nadaja, cy sie do dalszey przerobki a odpadki poddawane sa, splaszczeniu I wywozone na wysypisko smieci.