Instalacje do selekcji ponownej przeróbki

Stacja przekazowa (s.p.) do przetwarzania materii miejskiej (m.m.) ma na celu ulepszenie transportu odpadów które  znajdują się oddalone od instalacji odnowy materii.

Pozwala na obniżenie kosztów transportu, w następujący sposób. Samochody ciężarowe wyładowują materiał (m.m.) na stacji (s.p.) do kontenerów, ktore napełnione wywozi się na stację przerobu, lub wysypisko.

Poza tym Imabe Ibérica opracowuje plan według potrzeb klienta, na odpady komunalne (plastyczne, lub śmieci). Rozplanowuje teren do magazynowania według potrzeb klienta.