Compactadores De Residuos

Są zaprojektowane do płaszczenia odpadów miejskich, takich jak karton, papier, śmieci, w kontenerach, zmniejszając w ten sposób objętość, zwiększając ciężar, w celu zmniejszenia kosztów transportu.

Maszyny do pakowania lub paczkowania są zaprojektowane do pakowania, lub paczkowania odpadów komunalnych i przemysłowych (papier, karton, itp.) w kontenerach. Dzięki zwiększeniu ciężaru, możliwe jest zmniejszenie kosztów transportu.